Colortest podrobně

   Popis přístroje:
Colortest by se dal tvarem připodobnit úzkému a dlouhému mobilnímu telefonu. V části kde je zůžen je senzor na odečítání barvy s vlastním osvitem. Pokud přístroj uchopíme tak, že zůžený konec je nahoru a vpředu jsou tři velká kulatá tlačítka, tak má ještě na levém boku dole konektor pro sluchátka a na druhém boku konektor pro nabíječku baterií.
Přístroj přikládáme pro zjištění barvy co nejtěsněji, okolní světlo působí rušivě.
Zapnout Colortest můžeme stiskem kteréhokoliv tlačítka, rychlejší je však stisknout rovnou to které budeme tisknout znovu pro zjištění požadované informace.

   Zjištění barvy. Stiskneme krátce tlačítko nejblíže k senzoru a ozve se úvodní znělka. Dalším stiskem Colortes oznámí barvu, pokud jsme přístroj špatně přiložili ke zjišťovanému povrchu ozve se chybová hláška. Delším přidržením tlačítka můžeme zjišťovat intenzitu osvětlení.

   Oznámení času. Stiskneme třetí tlačítko a po odeznění uvítacího tónu stiskneme znovu, dostaneme se domenu a první položkou je čas. Další stisk nám oznámí čas.

   Položky menu. Pohybujeme se v nich periodicky dokola a to jedním směrem tlačítkem blíže k senzoru a zpět tlačítkem prostředním. Potvrzovací tlačítko je tlačítko třetí, kterým jsme se do menu dostali.
Druhou položkou za časem je datum. Další termíny, minutka, stopky. Další je podmenu nastavit. A v ní jsou možnosti. Hlasitost, datum a čas, názvy barev a to univerzální barvy, hovorové barvy, nebo obojí.
Další nastavení je analýza barev. Je možné nastavit pouze barvy, nebo jas a sytost, případně obojí.

   Následující položkou podmenu jsou hry. na výběr máme klasickou kostku s čísly 1 až 6,kdy třetí tlačítko hru aktivuje, první tlačítko vždy spustí oznámení náhodného čísla a prostřední jí v případě potřeby zopakuje. Hraní ukončíme třetím tlačítkem. .
Podrobněji ke hrám s praktickou ukázkou házení kostkou zde.

   Posledním podmenu,nebo také prvním podle toho zda se v menu pohybujeme prvním, neboprostředním tlačítkem, jsou informace. Stav baterie, teplota, číslo verze a poslední položka každého menu ukončit.
Hlasitost lze nastavit v šesti stupních od tiché až po dostatečně hlasité.

Colortest lze v módu měření intenzity světla také využít ke kontrole funkčnosti většiny IR dálkových ovladačů. Stačí přiložit snímač a vysilač těsně k sobě a postisku jakéhokoli tlačítka na ovladači se ozve ovladačem modulovaný zvuk.
Po určitém zácviku se dá rozpoznat i stav různých indikačních kontrolek na neozvučených zařízeních.

   Rozměry: 157 krát 38 krát 20mm
Váha: 105gramů.

Návod k Colortestu.
Colortest lze objednat v Tyflopomůckách.
Nebo zapůjčit v půjčovnách SONS.

ColorTest2000,de lux má navíc diktafon a rozpoznávač EU bankovek.

Zpět.
Zpět na úvodní stránku.