Ne jen hlasové mutace Eltrinex V12Pro

Možnost připojení dálkového ovládání, 5 předvoleb pro časované nahrávání a 5 předvoleb pro časované přehrávání v kterýkoliv den, hodinu, minutu, v týdnu nabídnou Firmwary verze H400 se všemi hlasy aktualizováno březen 2018
Verze firmware 27. prosince 2013 již uměla ve složce audio číst názvy složek, podsložek a souborů mp3, WMA a WAV, i s diakritikou.
V diktafonu je již tisíc hlášek (souborů s ozvučením).
Funkčnost a ozvučení se stále vyvíjí, mohou se měnit.
Nahrávky jsou autentické, to znamená přímo nahrané druhým diktafonem, tak jak jsou slyšet.

Hlas jan je více upovídaný. Hodí se pro začátečníky.
Oznamuje "složka" před každým názvem a pak teprve názvy. Podsložky indikuje akusticky.
Po krátkém stisku menu (pravé dolní tlačítko), mimo složky audio, kde odhláskuje název souboru, oznámí "čas" a po dalším stisku "dnes je" "den v týdnu, datum".
Rychlé menu, krátké stisky (levé horní tlačítko), nabízí složky pro nahrávání a audio, Kde se vrátí na naposledy přehrávaný soubor a jeho název si můžem přehrát krátkým stiskem menu (pravé dolní.
Verze firmwaru s hlasem Jan ke stažení zde.

Pro začátečníky je vhodná také ještě více upovídaná Iva.
Iva čas a datum.
Iva také ohlašuje složky a podsložky zvukem.
Čtení informací o souboru u všech hlasů zůstávají bezezměny.
Všechny hlasy přečtou koncovku MP3, WMA i WAV, jako jedno slovo.
Verze firmwaru s hlasem Iva ke stažení zde.

Stručně ohlásí čas a datum Stanislav
Stejně tak stručně rychlé menu.
Stanislav také neohlašuje složky a podsložky.
Verze firmwaru s hlasem Stanislav ke stažení zde.

Radka je také s časem a datem stručná.
Stejně tak je Radka stručná v rychlém menu.
Verze firmwaru s hlasem Radka ke stažení zde.

Slovenský hlas Melania je také jasný, stručný, výstižný.
Čas a datum.
Melánia nehlásí Zložka a podzložka Verze firmwaru s hlasem Melánia ke stažení zde.

A kdo má rád ještě rychleji, jasně, stručně, jistě si stáhne rychlého Jana.
Jan rychlý po krátkém stisku menu přehraje rovnou čas a dalším stiskem datum.
Jan speed neříká složky, ale jen A B C D, audio.
Verze firmwaru s hlasem Janspeed ke stažení zde.

Diktafon lze také využít jako zálohovací flash disk s označením složek co kde je uloženo.
Pokud si chcete projít podrobně menu diktafonu, doporučuji verzi pro vidící, kde to povídá nejvíc.
Důkladně ozvučené menu ve verzi pro vidící- pozor jinde než v menu nemluví.
Verze firmwaru s obsáhlým popisem v menu ke stažení zde.

Starší verze Stanislav hlásí složka podsložka.
Stejná verze Stanislav s pomalejším hláskováním.

Připomínky pište prosím zde

Podrobný popis aktualizace firmwaru.
Výtažek ze stránek dovozce text.eltrinex.cz.
Upozornění: Nejprve zkontrolujte (delším stiskem levé horní tlačítko), zda jsou baterie dostatečně nabity. Před provedením aktualizace firmvéru doporučujeme zálohovat veškeré nahrávky zkopírováním do počítače. Má poznámka, to  má smysl jen u důležitých souborů,  správnou aktualizací se data nijak nenarušují.)

Nyní připojte diktafon k počítači. Využijte dodávaný USB kabel. Jeden konec zapojte klasicky do počítače, druhý konec do diktafonu dle následujících instrukcí.
Na levém boku diktafonu se nachází dvě pryžové ochranné krytky. Odklopte horní krytku (blíže k mikrofonu) podebráním zespoda, kde je hmatatelné drobné prohloubení. Pod krytkou se již nachází konektor pro připojení USB kabelu.
Po připojení k počítači chvíli vyčkejte, dokud se zařízení nenainstaluje a nezobrazí, jako nový disk. Následně překopírujte  vybranou a staženou hlasovou mutaci firmwaru po rozbalení zip souboru, s příponou .bin přímo do hlavního, tedy kořenového adresáře diktafonu.
Po překopírování souboru s firmvérem diktafon odpojte od počítače využitím funkce Bezpečně odebrat hardvér. Funkce se aktivuje ikonkou na hlavním panelu počítače.
Jakmile Windows oznámí možnost bezpečně odebrat hardvér, odpojte USB kabel. Alternativou odpojení diktafonu je delší stisknutí tlačítka plej. Efekt je stejný jako aktivace funkce bezpečně odebrat hardvér.
Diktafon se po odpojení přes počítač od USB automaticky uvede do základního režimu.
Nyní otevřete hlavní menu stisknutím a podržením tlačítka menu. Toto tlačítko se nachází vpravo do le. Otevření menu diktafon oznámí hlášením hlasového průvodce a dále oznamuje každý krok.
Stiskněte šipku nahoru, tedy vystouplé tlačítko nacházející se nahoře uprostřed. Tím se přesunete na poslední položku v menu, tedy volbu nastavení.
Nyní stiskněte šipku doprava. Nachází se na křížovém ovladači, tedy uprostřed vpravo.
Stiskněte opět šipku nahoru. A opět šipku vpravo. Tím potvrdíte volbu další nastavení. Ještě jednou stiskněte šipku nahoru a bude zvolena položka Aktualizace Firmvéru. Stiskněte opět šipku vpravo (kde diktafon oznámí zrušit), pro nepotvrzení této položky. Pro aktyvování volby stiskněte šipku dolů diktafon oznámí potvrdit). Tím zvolíte položku potvrdit. Následně dokončete volbu stisknutím tlačítka plej, tedy prostředního tlačítka.
Tím bude zahájen upgrade firmvéru. (Trvá to asi minutu.) Po dokončení operace diktafon oznámí tuto skutečnost zvukovým signálem (tence pípne) a vypne se.  (Pokud nepípne, k aktualizaci nedošlo a to z důvodů nakopírování na paměťovou kartu, nebo někam do nějaké složky, nebo chybným potvrzením.)  Následně diktafon zapněte (delšímpřidrženímzapuštěného tlačítka play) a můžete ověřit funkčnost nového firmwaru s vybranou hlasovou mutací.
Pokud by se po provedení této operace diktafon choval nestandardně, vypněte diktafon, vyjměte a znovu vložte baterie. Tím provedete reset.

Pro další přiblížení, jak který hlas mluví, hlasové ukázky z menu diktafonu o verzi firmware:
hlas Jan.
Rychlejší hlas Jan.
Hlas Stanislav.
Hlas Iva.
Hlas Radka.
Slovenský hlas Melania.

Diktafon Eltrinex V12PRO podrobně.
Možnosti přiznání příspěvku na pomůcku od úřadu práce.