GENERAL MAKRO 6 - Dálkový ovladač s funkcemi MAKRO

   (popis tlačítek odzhora od infradiody zleva doprava)
první řada
1. STANDBY (slouží k zapnutí/ vypnutí (kulaté tlačítko velikosti prvních dvou řad k přepínání ovládaných zařízení)
2. TV (malé obdélníkové tlačítko)
3. Stb (malé obdélníkové tlačítko)
4. DVD (malé obdélníkové tlačítko)
druhá řada (vedle zapínacího tlačítka malá obdélníková tlačítka)
1. VCR
2. CPL
3. AUX
třetí řada (větší obdélníková tlačítka)
1. číslo jedna
2. číslodva
3. číslo tři
čtvrtá řada (tlačítka ve tvaru funkce)
1. čísločtyři
2. číslo5 s hmatným výstupkem
3. číslo šest
pátá řada
1. číslo sedm
2. číslo osm
3. číslo devět
šestá řada
1. 10 kulaté tlačítko
2. číslo nula
sedmá řada
1. ztlumení hlasitosti (kulaté tlačítko)
2. posun nahoru (obdélníkové tlačítko
3. nevyužité (kulaté tlačítko)
osmá řada střed kurzorového kříže
1. vlevo (obdélníkové tlačítko s mezerou od kraje)
2. potvrzovací (kulaté tlačítko)
3. vpravo obdélníkové tlačítko aza ním opět mezera ke kraji)
devátá řada
1. menu kulaté tlačítko
2. dolů (obdélníkové tlačítko)
3. exit (kulaté tlačítko)
menší obdélníková tlačítka
Desátá řada začíná a končí kolébkovým dvojtlačítkem
zleva přidávání aubíráníhlasitosti mezi nimi dvě obdélníková tlačítka nad sebou první ztlumení hlasitosti druhé přepnutí TV/rádio u settoboxu (lze nastavit cokoliv)
Dvoutlačítko vpravo posun kanál nahoru, dolů
další čtyři řady tlačítek po třech mohou sloužit pro teletext, stránkování či jiné libovolné funkce, podobně jako u originálních ovladačů.
Poslední řada je vyhrazena pro makro funkce.
Například pro regulaci hlasitosti zvukového komentáře, které je uloženo hluboko v menu.
   Vložení baterií:
V zadní části pod ergonomickou prohlubní je víčko, kde se nehtem zatlačí směrem dolů a víčko vyklopí. Vkládají se dvě přiložené mikrotužkové baterie. (klasicky mínus ploškou na pružinku.

Textový návod.

Vyhledat aktuální nabídku.
Zpět.

Audiotechnika.
Zpět na úvodní stránku.