mikro Hi-Fi systém JVC UX-G980 - nastavení

   Bez displeje a obrazovky televizoru nelze sice nastavit vše, ale i zcela poslepu mnohé zvládneme sami.
Po vybalení přístroje je třeba zapojit reproduktory, což lze velmi snadno posunem malých páček směrem dolů. Do vzniklé mezírky zasuneme vždy jeden odizolovaný konec kablíku a pružinka si již drátek přidrží. Zapojíme pravou i levou reprosoustavu a pokud jsme netrefili správně polaritu, tak to poznáme při poslechu podle těžko definovatelného stereo poslechu. Přehozením drátků u jedné reprosoustavy bude znát rozdíl. (Odpojování a připojování děláme vždy při vypnutém přístroji a poté vždy opatrně přidáváme hlasitost. Pokud jedna , či obě reprosoustavy nefungují, tak zapojení pečlivě překontrolujeme)
Do anténního konektoru připojíme nasunutím na středový kolík dodávaný asi 150 centimetrů dlouhý drát. Připojování čtvercové antény na střední vlny do podobných svorek jako reproduktory, dnes již nemá prakticky význam.
Následně přepínáním vstupů nastavíme zdroj signálu tak, aby se ozýval slabý šum. Po krátkém stisku tlačítka vpřed, nebo zpět by se již měla ozvat nějaká stanice. Kratším stiskem docílíme přesné doladění a můžeme zadat do paměti.
Stiskneme na dálkovém ovladači tlačítko enter a číslo pod kterým chceme aby byla naladěná stanice spustitelná. Tedy třeba 1 a následně opět stiskneme enter. A můžeme opět stiskem vpřed pokračovat v ladění a postup opakujeme, jen stiskneme jiné číslo předvolby.) vše je třeba dělat rychle, bez zbytečných prodlev, jinak se stanice neuloží)
Následně si můžem zkontrolovat stiskem již navolených stanic jejich správné uložení. Přepínání je okamžité, neboť předvolba nečeká zda přidáme další číslo pro čísla nad deset, jak tomu obvykle bývá. Pro navolení, i volbu vyžších čísel je nutné nejprve stisknout tlačítko "nad deset" a následně celé číslo. Tedy třeba 11, 12 atd.

Dalším snadno nastavitelným prvkem jsou korekce výšek a hloubek.
K tomu slouží malé tlačítko vedle kolébky pro nastavení hlasitosti. Má tři funkce, regulace hlasitosti, výšek a další stisk je pro hloubky.

Nahrávánína flash disk.
Pro nahrávání zasuňte do druhé pozice USB flash disk a při poslechu čehokoliv, tedy rádia, originálního CD, nebo i vnějšího zdroje, stiskneme tlačítko rec a to nejlépe třikrát, protože máme na výběr ještě kam se má nahrávat, ale v praxi to nahrává tam, kde jsme zrovna z flash disku poslouchali. Ukončení nahrávání provedeme stiskem tlačítka stop. Při spuštěném nahrávání nelze přepínat stanice ani jiné vstupy.
Po ukončení nahrávky můžeme zkontrolovat nahrávku pouhým přepnutím na druhý USB vstup.
Nastavení datového toku, funkce resume pro Usb vstup 1 a další funkce, můžeme raději s pomocí vidícího, přes displej.
Podrobně je vše popsáno v návodu.

Přiznám se, že mě opravdu překvapilo, když jsem tuto květnovou novinku objevil, že do měsíce byla prakticky na českém trhu vyprodána.
Nedalo se tedy o této novince moc zjistit, neboť servisy se s ní ještě nesetkali a také koncepce zdroje je pro výrobek JVC neobvyklá.

Manuál k předchozímu typu ke stažení.

Zpět.