Uživatelská recenze HTC S740 (Rose)s aplikací PST

      Na tomto mobilním telefonu zaujme integrovaná satelitní navigace a do boku výsuvná klávesnice.
Telefon má výkonný reproduktor, takže i hůře slyšící člověk nebude mít s poslechem, hovorů a knih ať již ve formátu TXT, nebo mp3, problém.
Zapíná se krátkýmpřidržením tlačítka v levé horní boční části. zavibrování nám dá jasně najevo, že jsme telefon zapli. Naběhnutí je díky výkonnému procesoru poměrně rychlé. Po úvodní znělce se nám již ohlásí jeden z nastavitelných hlasů WinTalker Voice. Po zapnutí se ozve.
Ovládací tlačítka jsou umístěna pod displejem a jsou kromě tlačítka pro zvednutí (druhé od displeje vlevo od kurzorového kříže) a zavěšení (vpravo), zcela v rovině.Jsou ale dostatečně velká s označením klávesy5, takže po kratším zácviku jsou ovladatelná i většími prsty.
Uprostřed pod displejem je mezi třemi nad sebou umístěnými tlačítky, "plochý kurzorový kříž" s potvrzovacím tlačítkem uprostřed, stiskem nahoru, dolů, ale i do stran, projíždíme menu.
Úvodní menu.
Systém ovládání je jednoduchý, jen je třeba určitý návyk. Základem je přečtení TXT manuálu, který lze poslouchat i v telefonu (obsah by však bylo vhodné doplnit pozicemi pro rychlý přeskok v textu).
Hlasitost se přidává na boku v levé horní části. Tlačítka jsou však umístěna nad výsuvnou klávesnicí, jsou špatně hmatná a spíš tak nějak skokově buď telefon řve, nebo je zcela zticha. Po určitém nácviku se dá i na toto zvyknout a rozumnou ikdyž spíše větší hlasitost nastavit . Ozvučení má samozřejmě svá nastavení v menu nastavení).
Přehrávač mp3 se naštěstí dá ovládat i kurzorovým křížem, kde je nastavení plynulé.
V případě potřeby můžem i fotografovat, k tomu slouží tlačítko na pravé dolní boční části. Po jeho stisknutí se ozve a dalším stiskem téhož, nebo potvrzovacího tlačítka, můžeme fotografovat. ESC fotorežim ukončí. Pro imitaci zvuku mechanické uzávěrky, je třeba mít tuto funkci ve windows zapnutou. Po připojení k počítači můžeme fotografie překopírovat.
Poslední verze PST má již také možnos, kromě psaní a čtení e-mailů i prohlížení jednoduchých webových stránek.

Další pro zrakově postižené mnohdy potřebnou funkcí je satelitní navigace. Zde nepracuje tak jako třeba navigace pro motoristy, kde řidič poslouchá oznámení ve smyslu, po kolika metrech bude odbočka, kam má odbočit, zda jde o kruhový objezd akolikátou odbočkou má odbočit.
Uživatel se může dozvědě přesto mnoho potřebných informací, jako třeba lokalitu, tedy obec ve které se nachází, okolní obce, nadmořskou výšku, svou aktuální pozici i vzdálenost a úhel k bodu, který si třeba sám zapsal, nebo vybrané lokalitě. A samozřejmě nakonec celkovou ušlou,nebo, případně i ujetou vzdálenost.
Menu neaktivní GSM navigace. (rychlé projetí menu)
Ukázka menu, pokud je již GSM aktivní.
Zařazení vlastního bodu do databáze je velmi snadné, stačí na pozici dát potvrzení a bod pojmenovat a šipkou najet na hlášku uložit.
Příklad zadání bodu na kterém se nacházíme.
Pro následné vyhledání vstoupíme domenu body, dále na volbu nesledovat, pak šipka vlevo a šipkou nahoru dolů vybereme z pozic tu potřebnou. Šipkou vpravo na nesledovat, potvrdíme na sledovat a vybereme periodu za kolik sekund nám má hlásit vzdálenost a úhel pod kterým se bod nachází. Pokud je v hlášce mínus, je bod vlevo, jinak je vpravo. Nula stupňů je přímo před námi a 179 stupňů je za námi. Vzdálenost se hlásí v metrech.
Výběr bodu "restaurace", hláška "vlevo pod úhlem 78 stupňů a je vzdálen 25 metrů."
Návrat do hlavního menu lze snadno a rychle tlačítkem "esc" (levé horní, ale aktivita GSM modulu se tím neukončí a pokud nechceme mít za pár hodin vybitou baterii je lépe ukončit potvrzením hlášky o přesnosti a počtu satelitů.

Navigace je přesnější, čím rychleji se pohybujeme. Testováním jsem zjistil oproti jiným navigacím prodlužující se dobu než byli informace po zapnutí hlášeny a ani přesnost a citlivost v kapse nebyla při zatažené obloze použitelná.
Vše se výrazně zlepší, pokud se využije funkce ve Windows Mobile® 6 a to takzvaná rychlá navigace, kde se stažením malého souboru aktualizuje přesná poloha družic. Pak je navigace za pár sekund po aktivaci plně použitelná i přesnost ve volném terénu dosahuje dvou metrů. Není třeba mít ani placené připojení na internet, stačí připojení přes WI-Fi, nebo při propojení s počítačem, který je připojen na internet. Aktualizaci družic je vhodné dělat každých šest dní, nebo pokud chceme mít následující dny rychlé nabíhání GPS a větší přesnost.
Za pomoci vidící osoby mám aktualizaci nastavenu tak, že po přechodu do systému windows přidržím dvojku a hlášku rychlé gps potvrdím tlačítkem esc.
Jak jsem si po dokončení recenze všiml, poslední verze PST má již aktualizaci dořešenu "servisním kódem" viz manuál.
Verze PST 6.final hlásí navíc v úvodním menu stav baterie a lze nastavovat i Wi-Fi připojení.

Psaní na výsuvné klávesnici vyžaduje jistý nácvik, protože je oproti klasické od počítače menší, ale delší psaní urychlí.

Celkově se tedy dá říci, že telefon splnil očekávání, dosud nikdy nezatuhl, zejména hlas Jakub je oproti Sabrině v mobile speaku, srozumitelnější, program PST se stále vyvíjí a doufám, že tvůrce také ještě upraví dlouhou hlášku o vybité baterii. Dlouhá hláška púsobí rušivě a přitom jen zbytečně vybíjí baterii, která po první hlášce ještě mnoho hodin vydrží přístroj udržovat v pohotovosti.
Jako uživateli navyklému na Mobilespeak mi trošku chybí takzvané horké klávesy pro rychlé vyvolání některých funkcí, ale zas si člověk nemusí téměř nic pamatovat (to v současnosti již neplatí pro prohlížeč webových wstránek) a vše potřebné si dohledá v spolehlivě čtených menu a podmenu nainstalovaného PST programu, který lze velmi snadno přepsat novými verzemi. Program je také samoinstalační, takže i po jeho smazání stačíjen nakopírovat potřebný soubor na paměťovou kartu a telefon spustit.
PST po přepnutí do systému Windows Mobile 6 ( pětkrát rychlý stisk tlačítka pod vystouplým tlačítkem vlevo pro přijetí hovoru ), občas něco ozvučuje, ale není to bez důkladného obeznámení se systémem Windows Mobile® 6, použitelné. Tady jsem chtěl využít demo Smart Halu, který ozvučuje systém Windows Mobile® 6, ale bohužel v telefonech HTC S740 zatím není funkční.

Na co si dát pozor? Přiznám se, že jsem napoprvé složil skládačku nabíječky špatně, protože lze scvaknout CZ vidlici i s kontakty na opačnou stranu. Zapínací tlačítko je třeba chvilku přidržet a znovu hned nemačkat. Je dobré nechat si nastavit zavibrování, jinak nemáme hned kontrolu, že se telefon zapnul. Mini USB sloučené se sluchátkovým konektorem je nepraktické, ale dobíjení po připojení k počítači přes USB je chválihodné.
Podrobněji na stránkách Patrika Pospíšila.

Mobilní telefony.
Zpět na úvodní stránku.