Praktický popis a úpravy Olympus DS-75

Po vybalení z krabice vyjmeme diktafon, který je velikostí podobný malému mobilnímu telefonu. Dáme-li si diktafon tak, že vpředu je hladký displej a pod ním tlačítka, tak na horní straně je nasunut odnímatelný stereofonní mikrofon. Je pouze nasazen běžným 3,5 jack konektorem s výstupky na stranách vedle konektoru, které brání jeho samovolnému otáčení.
Vpravo na boční straně, od zhora je první malé tlačítko nahrávání, pod ním tlačítko stop a další tlačítko play, tedy spuštění přehrávání. Lze jím také v případě nastavení měnit rychlost přehrávání. Poslední je posuvná páčka, kterou se dolů a krátkým přidržením diktafon zapíná a stejně tak vypíná. Pokud naopak posuvník posuneme směrem nahoru, tak se zablokuje funkce všech tlačítek, aby nedošlo k nechtěnému spuštění, nebo ukončení nějaké funkce. Pod ním v rohu je ještě otvor pro uchycení řemínku.
Na levé straně od zhora je konektor pro sluchátka, nebo zesilovač, pod ním posuvné tlačítko s třemi polohami pro nastavení citlivosti nahrávání. Čím výše je posuvník, tím větší je citlivost mikrofonu. níže je krytka na konektor mini USb.
Na spodní straně je Víčko, které má dva zářezy pro nehet a tlakem doleva se trošku odsune a vyklopí. Aby nedocházelo k poškození pružinky, která bývá obvykle na mínus pólu baterie, je to u jedné baterie naopak a obě pružinky jsou schovány uvnitř přístroje. . Baterie se zasunou tak, že ta co je dál od kraje plusem dolů, a ta u kraje plusem- výstupkem čouhá z přístroje ven. Víčko zaklopíme a zasuneme zpět. Konektor pro externí napaječ je vpravo vedle víčka baterií.
Na zadní straně je asi uprostřed malý reproduktor, který v tichém prostředí poskytuje dostatečně hlasitý zvuk.
Na čelní straně jsou pod displejem vedle sebe tři úzká obdélníková tlačítka. První zleva slouží k výběru složek, prostřední ke vkládání záložek, tedy kdykoli tlačítko při poslechu zmáčkneme, vytvoří se v přehrávaném zvukovém souboru značka, na kterou se pak rychle dostaneme funkcí přeskoč na další, tedy šipkou vpravo, nebo vlevo. Skočí vždy k nejbližší záložce. A tlačítko vpravo slouží pro podcast.
Pod tlačítky je takzvaný kurzorový kříž, známý z mobilních telefonů. Tedy čtyři obdélníková tlačítka kolem malého středového kulatého tlačítka, které má funkci potvrzovací a také delším přidržením se dostaneme do informačního a nastavovacího menu přístroje. Horní dolní tlačítko zvyšuje, snižuje hlasitost, nebo přepíná v podsložkách, levé pravé, pohyb ve zvukovém souboru při delším přidržení, nebo přeskok při krátkém stisku.
A poslední malé kulaté, trochu zapuštěné tlačítko je vlevo dole a má funkci mazání. Po prvním stisku se ozve:
modus smazání souboru. Pro smazání je však třeba ještě šipkou nahoru, kdy se ozve spustit vymazání a stiskem potvrzovacího tlačítka (dále jen enter) tuto činnost potvrdit. to nám přístroj potvrdí hláškou: " vymazání ukončeno."
Pokud mazací tlačítko stiskneme opakovaně dvakrát po sobě, ozve se hláška: "funkce všechny soubory vymazat." Je to trošku zavádějící, protože se pokud tuto funkci potvrdíme, vymaže jen otevřená složka.
Vstup domenu přístroje zajistíme delším přidržením entru až se ozve zapípání a hláška: "nastavení modusu nahrávání." Nyní si můžeme vybrat zda šipkou vpravo na konkrétní nastavení nekomprimované nahrávky, nebo výběr komprimace, kdy trochu klesá kvalita nahrávky,ale výrazně se prodlužuje čas po který je diktafon schopný nahrávat do své paměti.
V tomto menu se mi zdálo nepřehledné skratkovité označení, kde navíc na jednu položku zapoměli i v manuálu, takže jsem je upravil:
Původní menu.
upravené ozvučení.
Nebo můžeme přejít šipkou vlevo do hlavního menu, kde je ještě na výběr hlavní menu.
Vybranou možnost nastavování si pak vyslechneme šipkou vpravo a šipkami nahoru dolů, vybíráme jednotlivé možnosti. Mezi hlavními menu se automaticky prochází i s podmenu, takže není nutné se šipkou vracet. Tuto možnost využijeme, pokud nechceme potvrdit vybrané nastavení a také pro úplné vyjetí z menu. To bude automatické,pokud delší dobu nebudeme s přístrojem nic dělat.
Pro lepší přehlednost jsem ještě změnil - počeštil některé hlášky jako například: "Nastavení euphony."
a položky EUPHONYPower, Wide, Natural.
Tyto a další úpravy si můžete snadno do svého diktafonu dle vlastního výběru skopírovat do složky OL_GUIDE/EN, jen je třeba mít v nastavení diktafonu nastaveno u položky "nastavení USB" mód storage clas a nastaveno v počítači zobrazování skrytých souborů.
Upravené ozvučení ke stažení (syntetický hlas Lara).

Dále v příslušenství diktafonu Olympus DS75 najdeme externí mikrofon, který má praktický klips na zachycení, ale na něm umístěný přepínač pro spuštění nahrávání, je sice praktický, ale při manipulaci s ním, se do nahrávky zanáší rušivé zvuky. Výrobce to nazývá dálkovým ovládáním, což je poněkud nadnesené, ikdyž má na sobě ještě konektor pro stereofonní mikrofon.

Diktafon si pro přehrávání řadí soubory podle data.
Takže pokud se Vám skopírované soubory, například zvukové knihy, přehrávají jakoby nahodile, je nejvhodnější využít Total comander a označit v něm všechny soubory ve složce CTRL+A, dále levý alt a šipka nahoru na Změna atributů, dále tabelátorem na Změnit datum/čas, zaškrtnout mezerníkem a potvrdit Enterem.
Soubory se stejným datem se pak řadí v abecedním, nebo číselném pořadí.

Nastavení času.
Při prvním zapnutí přístroje, nebo když byly delší dobu vyjmuty (vybity) baterie se ozve požadavek na nastavení času. Stačí stisk enter. Pro správu souborů a časová nastavení je lépe čas nastavit. Toto není sice ozvučeno, ale dá se odpočítat. První položkou jsou hodiny. šipkou dolů (nahoru - nastavování nemá "doraz" na nule a jde dokola), dojdeme až na dva krátké tóny a jsme na nule. Šipkou nahoru odpočítáme hodiny, šipkou vpravo přejdeme na minuty, opět najdeme dvěmi krátkými pípnutími nulu a odpočítáme minuty. Šipkou vpravo na měsíce, další dny a nakonec rok, kdy se odpočítává od data firmware (výroby) tedy zatím většinou rok 2008. Nakonec potvrdíme enter.

Zapnutí ozvučení.

přidržet sekundu enter (kulaté tlačítko uprostřed kurzorového kříže).
Následně krátký stisk doleva (tlačítko vlevo vedle entru),
následně stisknout dvakrát tlačítko šipka dolů (tlačítko pod kurzorem), ve směru dále od displeje),
následně jeden stisk tlačítka vpravo a dále třikrát stisk tlačítka pod entrem,
dále dvakrát stisk vpravo, a jeden stisk na horu (tlačítko nad entrem)
a entrem potvrdit.
Pokud není v diktafonu smazán skrytý adresář / OL_GUIDE/en s českým ozvučením, tak by měl diktafon začít mluvit. Nejsteli si nastavením jisti, stačí čtyřikrát šipkou vlevo pro vyjetí z nastavovacího menu a celý postup znovu krok za krokem přesněji zopakovat.
I bez mluvení by měl přístroj každý stisk indikovat pípnutím, za předpokladu, že není v nastavení vypnuto.

Zpět.