Dálkové ovládání přijímače BENsat BEN125 HD

   (popis tlačítek odzhora od infradiody zleva doprava)
první řada (kulatá tlačítka)
1. STANDBY (slouží k zapnutí/ vypnutí přijímače)
2. Info
3. Titulky
4. Mute ztlumení hlasitosti
druhá řada ( větší obdélníková tlačítka)
1. Skok zpět
2. Play
3. Rychloposun zpět
třetí řada (větší obdélníková tlačítka)
1. Skok na následující
2. Pauza
3. Rychloposun vpřed
čtvrtá řada (tlačítka ve tvaru funkce)
1. Menu kulaté tlačítko
2. Nahoru tlačítko ve tvaru šipky nahoru plus (například předvolba)
3. Exit kulaté tlačítko
pátá řada střed kurzorového kříže
1. Šipka doleva ubrání hlasitosti 2. OK potvrzovací tlačítko největší kulaté
3. Šipka vpravo přidání hlasitosti
šestá řada
1. REC nahrávání kulaté tlačítko
2. šipka dolů mínus
3. Stop ukončí nahrávání kulaté tlačítko
sedmá řada začíná numerický blok
1. Jednička kulaté tlačítko
2. Dvojka kulaté tlačítko
3. Trojka kulaté tlačítko
4. EPG (Elektronický programový průvodce) kulaté
osmá řada
1. Čtyřka kulaté tlačítko
2. Pětka kulaté tlačítko
3. Šestka kulaté tlačítko
4. Zpět kulaté tlačítko
devátá řada
1. Sedmička kulaté tlačítko
2. Osmička kulaté tlačítko
3. Devítka kulaté tlačítko
4. Nula kulaté tlačítko
desátou řadou začínají funkce, menší obdélníková tlačítka
1. Média
2. USB
3. Rádio další stisk zpět televize
4. Audio
jedenáctá řada
1. Teletext
2. Časovač
3. Oblíbené
4. Rozlišení
poslední řada barevná tlačítka
1. Červené
2. Zelené
3. Žluté
4. Modré

   Nahrávání právě poslouchaného pořadu, je totožné pro televizní vysílání, případně rádio.
Stisk tlačítka REC. (V USB musí být vhodný flash, nebo harddisk)
Tlačítko stop nahrávání ukončí. Během nahrávání je možné poslouchat jiný program, jeli na stejném multiplexu.

   Přehrání nahraného:
stisk tlačítka multimédia, případně USB, kde skočí rovnou na přehrávání videosouborů a šipkou dolů vybrat.
(nahrávky, hudba, obrázky, videa a znovu dokola při pohybu šipkou.
Tlačítkem OK potvrdit.

   U verze BENsat BEN150 je třeba ještě potvrzovat.
tlačítko Media
tlačítko 1
šipka dolů a OK, tím se vstoupí na flash disk
opět šipka dolů a OK, tím se otevře první složka
opět šipka dolů a OK, teprve nyní se spustí přehrávání prvního souboru ve složce.

   Smazání:
na vybraném souboru stisk žlutého tlačítka.

   Přehrávání MP3:
Tlačítko multimédia,následně tlačítko 1 a šipkou dolů pohyb po složkách Entr otevře a spustí se přehrávání prvního souboru ve složce, případně naposledy přehrávaný soubor.
Tlačítko Exit skočí na předchozí adresář, neníli další, vyjede ze seznamu.
Tlačítko audio, následně možnost přepnutí šipkou vlevo vpravo mono, stereo, levý, pravý kanál.
Lze také nastavit hlasitost komentáře k audioscéně plus mínus, implicitně nastavena 0, což obvykle vyhovuje.

   Vložení baterií:
V zadní části pod ergonomickou prohlubní je víčko, kde se nehtem zatlačí směrem dolů a víčko vyklopí. Vkládají se dvě přiložené mikrotužkové baterie. (klasicky mínus ploškou na pružinku.

Textový návod.

Vyhledat aktuální nabídku.
Zpět.

Audiotechnika.
Zpět na úvodní stránku.