Sonic Pathfinder - ultrazvuková pomůcka

Za zapůjčení děkuji instruktorkám Tyfloservisu.

   Tato ultrazvuková pomůcka navíc obsahuje elektroniku umístěnou v ledvince u pasu a náhlavní část, kde jsou dva vysílače a tři přijímače. Vysílače jsou nasměrovány tak, aby ultrazvukovým signálem pokryly koridor, ve kterém se uživatel pohybuje. Odrazy z objektů ležících v dosahu Pathfinderu jsou přijaty mikrofony a vyhodnoceny malým počítačem.
Vyhodnocený signál je zvukový a je přiveden do sluchátek, které nejsou těsně na uších, takže neomezují okolní zvuky. Vyhodnocený signál z odrazů je přiváděn do jednoho či druhého ucha nebo do obou uší zároveň, podle toho zda se objekt nachází vlevo či vpravo od navigovaného člověka, nebo přímo před ním. Tóny, které uživatel slyší, jsou závislé na vzdálenosti od překážek.
Ve vzdálenosti menší než 4 metry od překážky se začne ozývat vysoký tón v obou uších.
Při přibližování se tón začne snižovat.
Změna tónu nastává asi po 33 centimetrech. Nejnižší tón je na vzdálenost natažené paže od překážky.
. Při vzdalování se od překážky pomůcka výšku tónu opět zvyšuje. (v návodu je uvedeno - pomůcka nevydává žádný signál. Jako by překážka neexistovala. Jelikož pomůcka sleduje pohyb směrem k možné překážce a oznamuje pouze takové předměty, se kterými hrozí srážka, nevyhodnotí tuto situaci jako důležitou pro oznámení existence) Je tedy otázka zda zkoušený vzorek špatně vyhodnocoval, nebo je to tak obvyklé.
Značné množství informací, které jsou získány přijímači, je analyzováno, a na základě dvou priorit jsou vybrány pouze takové informace, které jsou momentálně pro uživatele důležité.
Podle první priority dostává přednost objekt, který se nalézá přímo před uživatelem ve směru pohybu, před objektem nalézajícím se po jeho boku, který je třeba i blíž.
V druhé prioritě dokáže zařízení dynamicky měnit svůj dosah, který řídí aktuální rychlostí pohybu uživatele. Dosah zařízení se tak nevyjadřuje ve vzdálenosti, ale v čase, ve kterém by uživatel aktuálně dosáhl překážky ve vzdálenosti 2,5 metru. Máme tedy například zařízení s dosahem 2 vteřin, které se omezuje na získávání informací jen o takových objektech, se kterými by se mohl nevidomý v pohybu srazit v následujících dvou vteřinách.
Pro nácvik prostorové orientace má i výstup pro další sluchátka pro instruktora, který tak má přesnou kontrolu co slyší uživatel a zda správně reaguje.

Chůze podél zdi.
Chybová hláška při špatném propojení.
Tento zvuk indikuje slabé baterie.
Výhody:
Vysilač/přijímač dobře sedí na hlavě.
Výklopná sluchátka jsou kousek od uší a nijak neomezují uši, ani zvuky z okolí.
Citlivost přístroje i nastavitelná hlasitost, je vyhovující.

Nevýhody:
Propojení, dá se říci až mohutnou kabeláží s jinak praktickou ledvinkou komplikuje nasazení a v letních měsících, kdy se vše neschová pod oděv, púsobí podivně.
Provedení není příliš odolné, zkoušený vzorek měl postrácené šroubky, nefunkční pravé sluchátko a celkově byl slepovaný.
Plně odzkoušet se dal s "instruktorskou sadou" tedy s dalšími sluchátky, které to s dráty navíc, ještě trochu komplikovalo.

Závěr:
Pokud by se výrobcy podařilo vše udělat jako jeden komplet do čelenky, a při kvalitnějším provedení, byla by to celkem šikovná orientační pomůcka, byť spíše jako doplněk bílé hole.

Výrobce Perceptual Alternatives Austrálie.
V ČR dostupné navigační systémy.
Zpět na úvodní stránku.