Univerzální mluvící zařízení

V úvodu bych nejprve rád poděkoval autorovi a tvůrci Michalu Jahelkovi.

Zařízení má funkce podobné jako Colortest, ale navíc umožňuje připojit různé sondy, změřit jimi hodnoty a naprogramovaným hlasem je také oznámit. Ozvučovací základna si automaticky identifikuje připojený modul. Pokud dané zařízení nezná postupuje podle určitého komunikačního protokolu a jestliže ho i sonda podporuje, tak se domluví.
Univerzálnost spočívá v tom, že jsou známy některé druhy měření a komunikace a pokud je připojeno neznámé zařízení např. s analogovým výstupem, tak UMZ tuto hodnotu analogově změří a mluví to, co je v paměti EEPROM

Zařízení je založeno na mikrořadiči a paměti EPROM obsahující namluvené vzorky hlasu (číslice, písmena a některá slova). Zařízení komunikuje se sondami po sběrnici. Každá sonda obsahuje paměť EEPROM, která obsahuje popis měření, mluvení a kalibrační konstanty .

Počítač kapek léků

Je založen na změně infra záření při průchodu kapky prostorem mezi svítivou diodou LED a fotodiodou. Na lahvičku se nasadí detektor skosenou hranou, pak se stiskne tlačítko počítání. Nakonec se celé zařízení překlopí například nad hrnek, kapky začnou padat a UMZ bude mluvit 1, 2, 3, .... Druhá funkce je písknutí. Při průchodu kapky UMZ krátce a silně pískne. Čidlo se dá s menší úpravou využít i k počítání různých předmětů.
Ukázka počítání.
Ukázka s funkcí pípání.

Měření hloubky vody

Je založeno na známém časovači typu 555. Jako sonda je použit izolovaný drát, který představuje proměnný kondenzátor. Jeho velikost je závislá na tom, do jaké hloubky je ponořený. Pak je na výstupu signál s přesně danou frekvencí. Výsledek je s přesností 05%.
Zařízení má velmi malé rozměry a díky své jednoduchosti je i levné.
Ukázka.

Měřič elektrických veličin

Stejnosměrné napětí je převedeno převodníkem absolutní hodnoty, takže není potřeba se obávat přepólování. Navíc UMZ ohlásí Mínus, pokud je polarita obrácená.
Ukázka.
Podobně je tomu i při měření proudu, zde je však hodnota odvozena od úbytku napětí na rezistoru.
Ukázka.

Měření odporů má automatické přepínání rozsahů : 200Ohm, 2kOhm, 20kOhm, 200kOhm a 2MOhm. Nejmenší měřitelný odpor je 0,1Ohm. a nejvyšší 2MOhm.
Ukázka pokud je odpor příliš velký, nebo chybný kontakt.
Ukázka malého odporu.

Velmi užitečný by mohl být tester baterií. Testování je dané pevně nastaveným proudem pro každý typ baterie. Nejmenší testovací proud je 20mA pro 9V baterie a nejvyšší proud 5A pro akumulátory. Baterie AAA se testují proudem kolem 80mA, AA 150mA, C 250mA a D500mA. Záleží to ale na typu baterie. Suchý článek se testuje jinak než alkalická nebo NiCd.
Měření stavu baterií je velmi propracované s ohledem na vlastnosti různých článků, ale pro přesné měření je třeba správně vybrat z asi 30 předvolitelných možností typ baterie, jinak je výsledná kapacita navíc udávaná v procentech, skreslená.
(Vyžaduje to zapamatovat si provedení jednotlivých typů baterií, nebo si je označit)
Ukázka s navoleným typem aaa.
Ukázka s alkalickou baterii.

Komunikace s multimetrem

Připojení k multimetru jsem po zakoupení také otestoval.
UMZ používá komunikaci přes sériovou linku RS232. Funguje to tak, že UMZ vyšle multimetru libovolný znak a multimetr odpoví podle toho, co se právě měří. UMZ to mluví znak od znaku, ale umí to i přeložit do češtiny, takže například:

DIO OPEN přeloží jako DIODA OTEVŘENA
RES 23.55 KOHM přeloží jako ODPOR DVA TŘI TEČKA PĚT PĚT KILO ÓMŮ
DC 5.271 V přeloží jako NAPĚTÍ DC PĚT TEČKA DVA SEDM JEDNA VOLTŮ
CAP OL přeloží jako KAPACITA NEKONEČNO

Další funkce jsou prakticky shodné se známým Colortestem.

Měření teploty

Použitý senzor má již digitální výstup a přesnost zaručovanou výrobcem.. Ukázka.

Detektor barev

V detektoru je použit senzor, který obsahuje tři fotocitlivé diody s charakteristikami podobnými lidskému oku. Detektor se přiloží na objekt a stiskne se tlačítko. Na okamžik dojde k osvětlení objektu bílou LED a změří se barvy. Potom se LED z důvodů šetření baterií zase vypne, a zařízení může oznámit procentuální poměr červené zelené modré, nebo řekne přímo jednu z 25 přednastavených barev, což je spíše orientační, protože slovy nelze definovat všechny barvy.
Ukázka.
Ukázka s poměrem základních barev.

Měření intenzity světla

Má dva stupně citlivosti ( na silné světlo a na slabé světlo ). Má přibližně stejnou citlivost na celé viditelné spektrum, ( od červené do modré barvy). V citlivějším režimu je ho možno využívat pro indikaci rozsvícených diod LED u elektrospotřebičů. Druhá funkce je zjišťování INFRA záření a tak nevidomý může rozlišit, jde-li o světlo se zářivky nebo žárovky, zjistit, funguje-li dálkové ovládání, či jiný zdroj infra záření (teplá varná deska) apod. Třetí funkce je převod intenzity světla (i infra) na frekvenci pískání, pro přesnou identifikaci zdroje světla. Ukázka.
Ukázka s přesnou identifikací zdroje světla.

Hodiny s PCF8593

Tyto hodiny používají obvod reálného času zálohovaný prakticky libovolnou 3V lithiovou baterií. Mohou hlásit čas, datum případně i den v týdnu.
Ukázka hlášení času.
Ukázka hlášení dne.

Zařízení má šest tlačítek s těmito funkcemi:

Další možnosti kombinací tlačítek:

rozměry: šířka 7 cm, výška 3 cm, hloubka 14 cm,
Moduly se nasazují na mluvící zařízení zvrchu přes sériový konektor, buď přímo, nebo s propojovacím kabelem.
Napájení dvě 1,5 voltové baterie (malé buřty), funguje spolehlivě i na tužkové nabíjecí články 1,2 voltu.
Pokud se baterie vybijí, hlásí na stisk kteréhokoli tlačítka.
I přes hlasité mluvení je výdrž baterií dlouhá, díky trojnásobnému šetření baterií viz podrobná dokumentace, přičemž jsou hlášky okamžitě po stisku tlačítek. (není žádná prodleva po zapnutí, tak jak tomu u podobných zařízení bývá)
Zdá se Vám toto zařízení užitečné?
Podrobně na stránkách autora.

Zajímavosti.
Zpět na úvodní stránku.