Akustická skoušečka el. napětí

je ideálním pomocníkem pro zjišťování fáze, finální kontrolu uzemnění, zapnutí přístroje, stavu vypínačů i přívodních vodičů, které jsou napájeny síťovým napětím 220 voltů. Spolehlivě akusticky indikovaný rozsah je v rozmezí 90 až několik tisíc voltů.
Celý přístroj je z nevodivého plastu, takže s ním lze pracovat (vše osahat) i poslepu), bez obav, že někde něco zkratujeme, nebo se zraníme elektrickým proudem.

   Detektor UNI-T UT12B po zapnutí stiskem jediného tlačítka přiblížíte špičkou ke svorkovnici, zásuvce, nebo napájecímu kabelu. Když špička zčervená a zazní zvukový signál, víte, že tato část je pod napětím. Měřená frekvence 50 - 60 Hz (Indikuje i slabé statické výboje)
Indikace vybyté baterie - LED nebliká, pokud je v bateriích napětí nižší než 2 volty. Zvuková signalizace funguje stále, pouze může být slabší. Tichý indikátor šetří baterii. Pozor, přístroj akusticky funguje i s dosti vybitými a někdy již vytékajícími bateriemi.
Automatické vypnutí dle výrobce po 30 minutách (v praxi asi po třech minutách)
Napájení 1,5V baterie (AAA) 2 kusy
Rozměry 150 x 10,9 mm
Hmotnost 49 gramů

   Indikátor se velmi osvědčil ke snadné a rychlé indikaci vypadlé pojistky, kontrole správného zapojení zásuvek- není třeba ani odmontovávat kryt, kontrole zapnutého - vypnutého přívodu napětí, zapnutého monitoru, jakéhokoli spotřebiče, který není dobře uzeměn v kovovém pouzdru. A také při hledání závady v elektroinstalaci se pracuje pohodlněji, než s indikátory - měřidla použitelná pouze vidící osobou. (Vadaska i doutnavka potřebují vodivý dotyk a pokud nemáme zrakovou kontrolu, je určité riziko zkratu kovovým koncem.)

Po zapnutí se ozve.
Po přiblížení k fázi se ozve.
Opětovným stiskem zapínacího tlačítka se přístroj vypne, což indikuje jedním pípnutím.
Za 195,- kč lze koupit třeba zde.

Zkoušečka MS-48AD
Bezkontaktní tester napětí Unitest VT 10 má i regulaci citlivosti.

Bezkontaktní tester napětí Unitest VT 10 má i regulaci citlivosti.

Zpět na ú vodní stránku.