Zjišťování barvy

Velmi užitečným pomocníkem je rozlišovač barev.
Nejlevněji a přitom přesně, lze rozpoznat barvy sondou k Mluvíku.
v Tyflopomůckách je také jednodušší Colorino
a složitější s více funkcemi Colortest - podrobně.

Praktické je také k rozpoznání barev využití mobilního telefonu se systémem Symbian a fotoaparátem.
Před měřením spustíme program Colortest a namíříme fotoaparát mobilního telefonu na skoumaný objekt. Stiskneme joystick a telefon podle nastavení ohlásí buď jednu barvu, nebo rozložení barev.
Rozpoznání naší vlajky mobilem.
Pro dosažení maximální přesnosti je důležité seznámit se s manuálem pro tento program a provedení správné kalibrace.

Pokud máte scaner a počítač, můžete si stáhnout ze stránek Tyflokabinetu Rozpoznávač barev Garderobe

Na rozpoznání barev lze také někdy využít webovou kamerku s programem ColorWatcher (zip. ke stažení).

UMZ má také modul pro měření barev.

Zpět na ú vodní stránku.