Srovnání nejznámějších čteček

   Pokud vezmeme v úvahu pořizovací cenu čtečky, můžeme je seřadit v tomto pořadí:
Čtečky připojitelné k počítači. Penfriend. Smile. Scherlock. Čtečky QR kódů v mobilních telefonech s hlasovým odečítačem.

   Pořadí s pořizovací cenou štítků:
Čárové kódy. QR kódy. Speciální štítky k Penfriendu. Čipy (tagy) ke Smile. Čipy (tagy) ke Sherlocku.

   Srovnání z pohledu obslužnosti, je trošku relativní, jak si na co kdo zvykne:
Scherlock - absolutní jednoduchost, ale nic navíc. Smile - jednoduché a přitom mnohostranné další využití. Penfriend - funguje jen za světla a přímém kontaktu se štítkem - lze připojit a zálohovat v počítači, ale ukládání zápisů je dosti nepřehledné. Čtečky připojitelné k PC - vyžaduje ozvučený počítač nejlépe s vhodným software. U čteček QR kódů je zatím trochu problém s optimálním nafocením kódu a dostupnosti vhodného software.

   Snadnost a spolehlivost načtení značky:
Smile i Sherlock - nevyžadují přímý kontakt ani viditelnost, spolehlivě identifikují na několik centimetrů, navíc u plastových štítků vysoká odolnost a životnost. Čtečky čárového kódu připojitelné k počítači se schopnostmi liší, čárový kód nesmí být znečištěn. Penfriend - musí mít přímý kontakt s označovací samolepkou, která nesmí být znečištěna. QR kódy - někdy problém se správným nafocením, nesmí být znečištěn.

   Nejlepší mobilní praktická využitelnost:
Smile. Scherlock. Penfriend. čtečky QR kódů v mobilních telefonech. Čtečka s notebookem.

   Dostupnost štítků:
Čárové kódy pro čtečky připojitelné k PC - lze je i tisknout a obsahuje je i většina obalů. QR kódy lze také tisknout a jsou na obalech některých výrobků. RFID, tagy (čipy) pro Smile - firma Donát, dále lze využít jakékoli kompatibilní , například samolepicí papírový disc tag s čipem EM4102 (read only). Náhradní čipy pro Sherlock - Tyflopomůcky. Speciální nálepky pro penfriend - Tyflopomůcky.

Milestone, pro vysokou cenu a horší dostupnost, nehodnoceno.

Zpět na úvodní stránku.