Akustické detektory


   Zvukové ukázky jsou k univerzálnímu detektoru SMV 2001, který občas nabízejí prodejny Plus za 158,- kč. Prakticky shodné přístroje FKTS63 a FKTS78B, lze koupit i v jiných obchodech, viz níže.

   Detektor lze využít k vyhledání vodovodních trubek ve zdi a elektrického vedení. Snížíme tak riziko jejich poškození, pokud potřebujeme vrtat, nebo něco zatlouct do zdi. Dále vyhledání nosných trámků, které jsou pod sádrokartonem, sololitem, překližkou apod., když potřebujeme určit jejich přesné umístění.

Práce s přístrojem je velmi snadná. Stranu kterou je nutné přikládat poznáme podle nalepených kluzných pásků, aby přístroj snadno klouzal po měřeném povrchu. Na boku nahmátneme dvě tlačítka a uprostřed posuvný přepínač se třemi polohami. V poloze uprostřed je vypnutý. Posunemeli jej k prvnímu tlačítku, přístroj se zapne a nepatrně pípne. Přiložíme k testované oblasti, stiskneme tlačítko a detektor posunujeme. Pokud se změní struktura testovaného prostoru nějakým kovem, začne detektor pískat, po oddálení pískat přestane. Pokud je v blízkosti vodič pod střídavým napětím 220 voltů, tak začne vrčet. Čím blíže, tím je intenzita větší.
Přepnutím přepínače do druhé polohy k druhému tlačítku, se změní citlivost, přístroj u střídavého napětí nevrčí, pouze indikuje vodič pískáním. Stejně indikuje změnu tloušťky například dřevěného materiálu, tedy třeba trámky a nosné konstrukce pod obložením.

Tento zvuk se ozve v blízkosti elektrického vedení ve zdi.
Tento zvuk se ozve po přiblížení ke kovovému předmětu.
Tímto zvukem přístroj indikuje dřevěnou výstuhu pod obložením.

Pokud bychom tlačítko stiskli dříve než jsme detektor přitiskli ke zkoumanému objektu, tak je citlivost příliš vysoká - přístroj není zkalibrován na testovaný materiál a začne někdy hned nestabilně pískat.

Multifunkční detektor 3 v 1 FKTS78B

Vyhledává dřevo, kovy a vedení pod napětím, na nalezený předmět upozorní světelnou a zvukovou signalizací.

  Technická data:
Maximální hloubka detekce dřeva: 20mm
Maximální hloubka detekce kovů: 25 mm
Maximální hloubka detekce vedení pod napětím: 40mm
Provozní teplota: -7°C až 40°C při méně než 75% relativní vlhkosti.
Hmotnost: 230 g včetně baterie
Rozměry: 179x122x37 milimetrů
Napájení: 9V baterie

vYHLEDAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU.

Srovnání cen, detektory od 158,- kč

Pro vyhledávání drobných a vzdálenějších předmětů, je nezbytné využít citlivějších a také podstatně dražších přístrojů.

Zpět na úvodní stránku.