Elektronický orientační a informační systém TYFLOSET

Elektronickým orientačním a informačním systémem pro nevidomé a slabozraké TYFLOSET disponuje všech 331 informačních kiosků ministerstva práce a sociálních věcí v celé České republice.

   Samoobslužná zařízení na první pohled vypadají jako bankomaty, místo peněz však poskytují zdarma informace o zaměstnanosti a státní sociální podpoře, včetně jednotlivých dávek.
  Kiosky lidé najdou zpravidla poblíž vchodů nebo v klientských centrech úřadů práce a na pracovištích státní sociální podpory. Elektronický systém pro nevidomé a slabozraké TYFLOSET je zvláštní programový modul, který má zvukový výstup.
   Zařízení lze obsluhovat pomocí šesti tlačítek slepecké klávesnice. Díky tomu se nevidomí a slabozrací lidé dostanou ke všem informacím nahraným v kiosku, navíc se mohou seznámit i s jízdními řády vlaků, autobusů a místní městské hromadné dopravy a rovněž vyhledávat dopravní spojení.

   Jak systém funguje?
Součástí informačního kiosku je přijímač pro nevidomé. Pokud handicapovaná osoba stiskne tlačítko na svém osobním miniaturním rádiovém vysílači, kiosek začne „mluvit“ pomocí hlasového syntezátoru, který převádí obrazovkové výstupy do hlasové podoby. Nejprve sdělí, na kterém úřadu se klient nachází. Pak daný člověk ovládá kiosek ze speciální slepecké klávesnice a zařízení nahlas čte informace z obrazovky. V budoucnu MPSV předpokládá, že v kioscích zpřístupní i další aplikace pro nevidomé a slabozraké občany. Dovybavení 331 informačních zařízení začalo v roce 2008. Dodavatelem byla firma APEX spol. s r.o., která vyhrála veřejnou zakázku. Vše stálo 18,3 milionů Kč včetně DPH. MPSV vybavuje úřady práce a pracoviště státní sociální podpory informačními kiosky od roku 1996. Samoobslužná zařízení, obsahují standardní počítač, tiskárnu, dotykovou obrazovku a klávesnici. Klientům umožňují vyhledávat velké množství informací bez nutnosti osobního kontaktu s pracovníky jednotlivých organizací. Pomocí informačního kiosku se lidé rovněž dostanou na integrovaný informační portál MPSV a Internet.
    Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV

Zpět na úvodní stránku.