Inteligentní ozvučené zastávky

   Jistě znáte situaci kdy autobus uvízne v dopravní zácpě nebo ve sněhu a cestující na zastávce marně čekají a nervózně podupávají.
Takzvané inteligentní zastávky tytoproblémy velmi elegantně řeší. . Cestující si na speciálním displeji přečte, nebo s pomocí vysilačky poslechne, že jeho autobus má třeba patnáct minut zpoždění. A může tak lépe využít jinak v nejistotě promarněný čas.
Inteligentní zastávky jsou propojeny se všemi autobusy městské hromadné dopravy prostřednictvím vysílače. „Vše je postaveno na automatické signalizaci. Autobus vysílá signál směrem k zastávce a zároveň ji informuje o své poloze. Systém přepočítá vzdálenost a přibližnou dobu příjezdu autobusu. Na informačním panelu se pak objeví zpráva o tom, o kolik bude spoj opožděn.“.
Inteligentní zastávky použijí světelné i akustické zprávy. Zvládnou informovat o jízdních řádech, aktualitách v městské hromadné dopravě, ale třeba i o výlukách na trase autobusu. Systém již funguje v Olomouci, kde inteligentní zastávky mají už několik let a dalším městem bude Břeclav.
Celý systém navíc umožňuje preferenci vozidel MHD na křižovatkách řízených světelnou signalizací. Po technické stránce je systém řešen způsobem, kdy je každá tramvaj vybavena GPS přijímačem, pomocí kterého lze snadno vyhodnotit přesnou polohu vozidla a pomocí jízdního řádu také případné zpoždění. Celkem 14 křižovatek v Olomouci bylo vybaveno speciálně upraveným světelným systémem, který dokáže rozpoznat auta přijíždějící z každého směru a dokáže automaticky přepínat mezi zelenou a červenou. Světelné zařízení je propojeno s GPS přijímači ve vozidlech MHD, kterým je v případě zpoždění nastavena zelená. Další součástí systému jsou také nové panely tzv. „inteligentních zastávek“, kterých bylo nainstalováno po celé Olomouci 51. Panely umožňují přenos informací mezi vozidly MHD a dispečinkem, takže informace o příjezdu dalšího vozidla jsou aktualizovány vždy podle okamžité polohy určené pomocí GPS.
Dále budou zrealizovány další části projektu, které rozšíří informační systém pro cestující městskou hromadnou dopravou. Jedná se zejména o zpřesnění údajů, které se zobrazují na inteligentních zastávkách, dále dojde k rozšíření hlasových informací pro nevidomé o časy odjezdů jednotlivých spojů a zobrazení nové informace – příjezdu nízkopodlažního vozidla. Další úprava umožní dispečerům provozu MHD zpětnou kontrolu údajů zobrazovaných na panelech, aby cestující byli v každém okamžiku správně informováni. Po stisku tlačítka číslo 1 se ozve název zastávky.
Po stisku tlačítka číslo 4 se ohlásí aktualizované nejbližší příjezdy.
Tyflocentrum Olomouc.
Další informace.

Zpět na úvodní stránku.