Ozvučené mobilní telefony a jejich navigace

   Tím nejjednodužším způsobem je využití poměrně husté sítě převaděčů, které mají své identifikační číslo. Poměrně oblíbený je program Celltrack s databázemi BTS (retranslačních zesilovačů), jejíhž názvy Mobile speak čte. Například při cestování vlakem je zjišťování stanic většinou spolehlivé.
Mimo železniční dopravu je využití sporné, neboť hlásí nejvýše několik dostupných převaděčů.
Existují i programy pro výpočet přesnější polohy.
Podstatně víc možností a přesnější určení polohy nabízí satelitní navigace.
Jednoduchá a přitom využitelná aplikace je součástí samostatného ozvučeného programu PST. Program je navržen nevidomým programátorem pro nevidomé. Ve volném terénu umožňuje navigaci s přesností 2 metry, v zástavbě se přesnost znatelně zhoršuje.
Manuál k satelitní navigaci programu PST.
Recenze mobilního telefonu s touto navigací.

U komerčních navigací byl problém, že nebyli prakticky ozvučeny a grafické mapy byly nepoužitelné.
Praktické využití přinesl program Loadstone pro systémy Symbian S Mobile Speakem.
S Mobile Speakem v4.6 je téměř kompletně ozvučena aplikace Nokia Ovi Mapy ve verzích v3.03 a v3.04. Lze vyhledávat podle názvů ulic i čísel domů. Vyhledávat instituce, restaurace atd. Zatím chybí česká verze, mapy české republiky jsou k dispozici. Přesnost v zástavbě je kolem 15 metrů.
Podrobně o Mobile Speaku od v4.6 a Nokia Ovi Mapách.

Nejvíce možností nabízí využití Centra navigace SONS>, kdy je zrakově postižený sledován pomocí sledovací GPS jednotky a navigován pomocí mobilního tElefonu. Může tak získat veškeré dostupné informace z grafických map i leteckých fotografií s možností dohledání všech dostupných informací.
Podrobnější technické informace k této navigaci.
Do telefonů se Symbianem 3.generace lze zkusit GPS lokátor.
Nevýhodou může být provozní doba, kdy lze navigační středisko využívat.

Interiérová navigace s využitím mobilního telefonu je zatím stále ještě ve fázi vývoje.

Bariery.

Mobilní telefony.
Zpět.
Zpět na úvodní stránku.