Nově ozvučené přechody a přejezdy

   Každý nově vybudovaný semafory řízený přechod pro chodce musí být ozvučen. Ozvučovací signál rozlišující volno a stop, se trošku liší od těch na které jsme dosud zvyklí.
Pomalé ťukání a rychlé volno.
Pokud jsou blízko sebe další akusticky ozvučené přechody, mohou se navzájem rušit. Proto je na signalizačním sloupku tlačítko, které po stisku umlčí signalizaci nejbližších přechodů, které nejsou ve směru naší chůze.

   Nově jsou také ozvučovány železniční přejezdy. Spouští se pouze povelovou vysilačkou.
Zvukový signál na železničním přejezdu.

Podrobný výklad Mgr. Dudra k těmto přechodům najdete v 5 čísle audiožurnálu Jeden svět.

Zpět na zajímavosti.
Zpět na úvodní stránku.