Smile - víc než jen indikace světla a čtečka

Chtěli byste mít dokonalý přehled o svých lécích, potravinách v kuchyni, lednici, zvukových knihách, hudební fonotéce a mnoha dalších drobnostech?

   Jedinečnou vlastností této identifikační čtečky oproti dosud vyráběným je možnost roztřídění záznamů až do šestnácti složek, které si každý může libovolně pojmenovat. Věci označené vhodným čipem, si může následně v malém přístroji hlasově prohlížet, takže získá přehled například o lécích, kdy si může ke každému léku namluvit i způsob jeho užívání, expiraci, může mít přehled co má v lednici, dokladech, načtených i hudebních CD a mnoha dalších věcech uložených podle různých kategorií.
S touto čtečkou získáte v podstatě počítač s jednoduchým skladovým programem a velmi jednoduchým ovládáním.
Čtečka umožňuje poměrně přesné měření intenzity světla.
Čtečka je doplněna praktickým magnetem, který umožňuje snadné zavěšení na digestoř, ledničku apod.
Možnost připojení poutka k zavěšení na krk.
Dobíjení bezúdržbového akumulátoru s dlouhou životností je prakticky řešeno univerzálním mini USB konektorem. (Lze využít některé nabíječky k mobilním telefonům, nebo jakoukoli univerzální na síť, do auta, solární,, případně počítač s USB.)
Odpadá tak riziko s vytékajícími, nebo chybně vloženými bateriemi.

   Popis přístroje:
Čtečka s výstižným názvem Smile je velikosti kreditní karty a má z pohledu zepředu tvar hranatého obličeje. Má na bocích dvě tlačítka (uši). Tlačítko read (levé ucho), tím se přístroj zapíná a přidržením čte informace z čipu. (U praváků se nejlépe ovládá palcem)
Nahrávací tlačítko record je umístěno na druhém boku přístroje (představuje pravé ucho). Má funkce nahrávání, nebo přepisování názvú adresářů, případně již namluvených položek k jednotlivým identifikačním čipům (u praváků se nejlépe ovládá ukazovákem).
Na přední straně jsou také dvě tlačítka (jakoby levé oko a pravé oko), ty fungují při krátkém stisku jako šipky doleva, nebo doprava pro posun po adresářové, nebo položkové řadě. Přidržením pravého tlačítka (levého oka) se dostáváme do ohlášeného adresáře na úroveň položek, kde jsou namluvené informace k identifikačním čipům. Když v adresáři přidržíme levé tlačítko (pravé oko přístroje), tak se vrátíme do základní řady adresářů. Těch je celkem šestnáct a můžeme si je libovolně pojmenovat. Například léky, hudební CD, namluvené knihy, doklady, lednička, mrazák, dokumenty, koření, prostě vše co potřebujeme pro přehlednost rozdělit.
Adresáře a položky jsou v řadě a nejde jimi procházet dokola, ale jen od první k poslední a zpět. Po zapnutí se vždy vrací na první adresář.
Před první položkou je hlasová hláška o stavu baterie. Pokud tedy po zapnutí přístroje stiskneme levé tlačítko (představující pravé oko) oznámí "baterie OK" Pokud je již baterie slabá, ozve se hláška "vybitá baterie" již při zapnutí, přesto lze čtečku ještě několikrát použít, než přestane komunikovat. Potom je nutné čtečku dobít. Vybitím se namluvené informace neztrácí.
Další položkou vlevo je hlasitost, změnu provádíme opakovaným stiskem zapínacího tlačítka.
Posledním posunem vlevo se dostaneme do modu nastavení doby vypnutí. Nastavujeme opět opakovaným stiskem zapínacího tlačítka.

   Používání čtečky:
Čtečku zapínáme stisknutím tlačítka read (pravé ucho čtečky). Po nastavené době pro vypnutí při nečinnosti se čtečka sama vypne, což ohlásí ťuknutím. To je třeba mít na paměti, než si nacvičíme pořadí úkonů, které budeme vykonávat. Pro listování v jednotlivých adresářích je někdy vhodnější si dobu automatického vypnutí prodloužit.

   Vytvoření hlasové nahrávky:
Zapneme čtečku, tlačítko stále držíme a přiblížíme se alespoň na tři centimetry "očima" čtečky k identifikačnímu čipu, pokud není přiřazena žádná nahrávka, ozve se hvizd. Uvolníme zapínací tlačítko, stiskneme na druhé straně tlačítko record a můžeme nahrát komentář. Tlačítko uvolníme až po ukončení nahrávky. Pokud chceme hlasitější nahrávku, tak stačí jen krátce nad čipem stisknout tlačítko REC a Smile přiložit k ústům a znovu stisknout tlačítko REC a komentář pohodlně namluvit přímo do přístroje. Tím dojde k přepsání záznamu. Po dobu nahrávání držíme tlačítko REC stlačené.
Pokud po zkončení nahrávky, případně její kontroly, nevybereme adresář kam chceme záznam umístit, nahrávka se automaticky umístí do prvního adresáře.
Jestliže chceme nahrávku rovnou zařadit do příslušného adresáře, je třeba před automatickým vypnutím, pravým tlačítkem (levým okem ) nalistovat adresář a tlačítko pro potvrzení přidržet. Přehrání namluveného komentáře vložení potvrdí.
Automatické umístění do jiného adresáře dosáhneme tak, že si po zapnutí najedeme na adresář kam chceme záznam umístit a počkáme až se čtečka vypne. Potom provedeme záznam stejným způsobem, jako bez výběru adresáře.

   Přesouvání položek:
Jestliže máme třeba kmín v ledničce a chceme jej přesunout do adresáře koření stačí na něj najet tlačítkem, a jakmile se položka vysloví, tak přidržíme pravé tlačítko (levé oko) a ozve se "vyber adresář". potom vybereme tlačítky vpravo, nebo vlevo vhodný adresář a přidržíme levé tlačítko (pravé oko) a ozve se vybraná položka, což potvrdí její přesunutí a zároveň jsme ve vybraném adresáři, kdy si můžeme tlačítky zkontrolovat jeho obsah.

   Přejmenování adresářů:
Zapneme čtečku tlačítkem read (levým uchem), překlikáme tlačítky (očima) na adresář, který chceme přejmenovat. Stiskneme tlačítko REC (pravé ucho) a namluvíme název adresáře. Tlačítko držíme stisknuté po celou dobu nahrávání.
Nahrávku zkontrolujeme tlačítky (oči) pro posun vlevo, vpravo.
Stejným způsobem si můžeme upravit již namluvené položky.

   Mazání položek:
Nalistujeme v adresářích čtečky vybranou položku pomocí očí. Přidržíme obě uši najednou a ozve se hláška "vymazán".
Stejným způsobem můžeme mazat po přiblížení k identifikačním čipům.

   Indikátor světla:
Spustí se současným stiskem obou "uší" je opakovaně hlášena číselná hodnota, která udává intenzitu světla od 0 do 10.
Nulová intenzita světla je hlášena jako 0, dobře osvětlená místnost 5 a přímé sluneční světlo je 10. Můžeme tak snadno i za oknem poznat jaké je venku počasí, zda je někde rozsvíceno a jaké je to světlo, pokud si zapamatujeme jeho číselné hodnoty.

Na obrázku je výše popsaný usměvavý Smile se třemi plastovými čipy.

   Technické parametry:
rozměry: 80x40x15mm
hmotnost: 42g
Barva černá,nebo bílá
výdrž baterie: při nečinnosti 5 let
4hodiny při aktivním RFID a zvukovém výstupu
přečtení 4000 tagů na jedno nabití
životnost baterie: 500 nabíjecích cyklů
doba nabíjení z USB: 2,5 hodin
rozsah pracovní teploty: 0-50°C
stupeň krytí: prachotěsný, není vodě odolný
kapacita audio paměti: 1000s, obsazuje se po celých sekundách
max. počet záznamů: 1000 při 1s záznamech, 500 při 2s záznamech.....
rozsah měření intenzity osvětlení: 1-1000lx
dosah RFID: 70mm ISO karta 86x54mm
pracovní frekvence RFID: 125kHz
formát čtených karet: EM 4001 nebo kompatibilní
kódování: Manchester 64-bit, modulus 64

   Dle mého hodnocení jde o jedinečný přístroj, který nabízí velmi přehledné kartotékové roztřídění a vyhledávání nejrůznějších předmětů, léků, listin, potravin, drobných dílů s možností informací kde je máme uloženy.
Oproti Scherlocku a Penfriendu, má lepší kvalitu záznamu. RFID bezkontaktní identifikační čipy budou několikrát levnější, než dodávané k Scherlocku.
Číselná indikace intenzity světla umožňuje přesné zjištění jeho intenzity.
   U prvního testovaného vzorku jsem zjistil určité nedostatky, které byly promptně odstraněny.
Byla přidána regulace hlasitosti.
Dále byla přidána možnost nastavení doby automatického vypnutí při nečinnosti.
Zlepšení funkčnosti a odlišení tlačítka REC.
Doplnění automatického reset, při náhodném zatuhnutí, nevhodnou manipulací.

   Náměty na další možná vylepšení:
Čtečka je pro některé uživatele poměrně malá, proto vyžaduje určitý zácvik.
Zvětšení paměti by umožnilo prodloužení záznamové doby a ještě širší využití této velmi praktické pomůcky.
Zůstává otázkou zda ponechat sice upravené tlačítko pro záznam, které je naproti zapínacímu tlačítku a není nijak blokováno proti náhodnému stisknutí. Pro další testování jsem nad a pod ním raději nalepil malé kousky kůže, které brání nechtěnému stisku tohoto tlačítka. Při testování mezi zrakově postiženými, již nedošlo k nechtěnému vymazání.

   Kde a za kolik?
Smile byl český výrobek renomovaného výrobce braillských řádků Donat Prague s.r.o.
Předpokládaná cena byla o dva tisíce kč nižší, oproti Sherlocku, který je pouze čtečkou RFID.
(Cena je závislá na kurzu koruny a výrobci čipů.)

   Indikátory světla hradí zdravotní pojišťovny v plné výši a zde je zřejmé, že Smile navíc umožňuje zdravotně postiženému i popis dávkování a přehled o lécích, proto by neměl být problém s jeho plnou úhradou, při zařazení do číselníku ZP.
Při vyzvednutí medikamentu v lékárně stačí přilepit RFID štítek a namluvit název, dávkování a dobu expirace, což neumožňuje ani nově povinné braillské označování.
Správné dávkování a přehled o lécích, může přinést zpětně zdravotním pojišťovnám úsporu v menších nákladech na léčení, i případnou asistenci.

Další pomůcky.

Počet návštěv .