Projekt Tacmon

   před dvěma roky se SONS zapojila do projektu TACMON, jehož cílem je vyvinout nízkonákladový interaktivní hmatový displej, schopný zobrazovat grafické informace i běžný braillský text.
Pro zjednodušení si vyvíjené zařízení lze představit jako list braillského písma, asi tak, jako by se vzalo několik desítek současných braillských řádků, a naskládaly se po odmyšlení rámečku pod sebe. Jistě si dokážete představit, jak astronomická by musela cena takového zařízení být.

   V rámci projektu TACMON se partneři z celé Evropy pokouší vyvinout technologii, která by umožnila výrobu podobného zařízení s mnohem rozumnější cenou. Konec projektu se rychle blíží, zhruba v červnu by měl být k dispozici funkční vzorek umožňující ověření způsobilosti nové technologie k případné sériové produkci.

   SONS se projektu účastní jako zástupce uživatelské strany, a pro účely testování bude mít výše zmíněný vzorek k dispozici. Testování bude probíhat v prostorách pražské SONS po dobu tří měsíců, předpokládáme, že od letošního července do září.

   Cílem dotazníku, který Vás laskavě žádáme vyplnit, je zjistit nejvhodnější školící prostředky a potřeby uživatelů tak, abychom mohli úspěšně rozběhnout samotná školení.
   Účelem těchto školení bude umožnit většímu množství uživatelů získat zkušenost s grafickým hmatovým displejem, a připravit tak dobrovolníky z řad zrakově postižených ke kompetentnímu posouzení přínosů i nedostatků technologie TACMON.
   Budeme rádi, pokud si najdete chvíli k zodpovězení několika krátkých otázek.
Dotazník.

Pokud potřebujete jakékoli dodatečné informace, neváhejte nám dát vědět na níže uvedených kontaktech.
Těšíme se na Vaše odpovědi!
   Jan Urbánek, koordinátor za SONS
   urbanek@sons.cz
tel.: +420 221 462 467
Attila Ágoston
technický koordinátor projektu (pouze anglicky)
   tacmon@mfkk.hu
www.tacmon.mfkk.hu
Tel: +36 1 787 4024
Fax: +36 1 787 4390

Zpět na zajímavosti.
Zpět na úvodní stránku.