Digitální záznamníky Olympus řady DM 450, 550

   Diktafon vychází z osvědčené koncepce řady DS. Je rychlejší, úspornější, má více funkcí, možnost ukládání přímo do MP3. Pro informace a nastavení nabízí 605 hlasových frází, což je dvakrát více než řada DS.
Mechanické provedení je však pro lidi, méně technicky zdatné a hlavně s méně citlivými prsty, hůře ovladatelné.

  Popis diktafonu:
Uchopímeli diktafon tak, že vpředu je hladký displej a pod ním tlačítka, tak na horní straně jsou v rozích umístěny mikrofony a mezi nimi 3,5 milimetrový jack konektor pro možnost externího nahrávání.
Vpravo na boční straně, od zhora blíže k displeji, je první 5 milimetrů široké tlačítko nahrávání, stiskem se spustí, dalším stiskem pozastaví a dalším stiskem pokračuje nahrávání do stejného souboru. Pod ním užší tlačítko stop a další stejné tlačítko play, tedy spuštění přehrávání. Lze jím také v případě nastavení měnit rychlost přehrávání. Za těmito tlačítky je schován posuvník, který se posunutím dolů a krátkým přidržením diktafon zapíná a stejně tak vypíná. Pokud naopak posuvník posuneme směrem nahoru, tak se zablokuje funkce všech tlačítek, aby nedošlo k nechtěnému spuštění, nebo ukončení nějaké funkce. Dole v rohu je ještě Konektor pro externí napaječ. Na levé straně od mikrofonu je konektor pro sluchátka, pomocí kterých lze také poslouchat co se nahrává, nebo je možné připojit zesilovač. Níže je krytka na slot pro paměťovou kartu micro SD. Vypáčí se nehtem směrem od displeje. Karta se zasunuje do štěrbiny zůženou stranou dolů a k displeji.
Na spodní straně uprostřed je mini USB konektor. Na zadní straně je asi uprostřed malý reproduktor, který v tichém prostředí poskytuje dostatečně hlasitý zvuk. Pod ním je s drážkami hmatné tlačítko, po jehož stisku se uvolní kryt baterií, který se směrem dolů lehce odsune. Na obou krajích diktafonu je prostor pro mikrotužkové baterie, které se vkládají mínus pólem k pružinkám a směrem nahoru plus s výstupkem. Nabíjecí baterie jsou v přístroji po připojení přes USB po nastavení v menu dobíjeny. Na čelní straně jsou pod displejem dvě úzká obdélníková tlačítka. To zleva je označeno Podcast a lze využít k výběru složek. Tlačítko vpravo s názvem Scene slouží také pro indexaci (záložky) kdykoli tlačítko při poslechu zmáčkneme, vytvoří se v přehrávaném zvukovém souboru značka, na kterou se pak rychle dostaneme funkcí přeskoč na další, tedy šipkou vpravo, nebo vlevo. Skočí vždy k nejbližší záložce. Tímto tlačítkem lze také přepínat přednastavené možnosti pro nahrávání, případně přehrávání. Tlačítko třeba přidržet a šipkami vybrat požadované a potvrdit.
Lze si podle našich požadavků vytvořit i vlastní nastavení a přidat k předvolbám.
Pod tlačítky je takzvaný kurzorový kříž. Tedy čtyři do kružnice prohnutá tlačítka kolem malého středového kulatého tlačítka, které má funkci potvrzovací a také delším přidržením se dostaneme do informačního a nastavovacího menu přístroje. Horní dolní tlačítko zvyšuje, snižuje hlasitost, nebo přepíná v podsložkách, levé pravé, pohyb ve zvukovém souboru při delším přidržení, nebo přeskok při krátkém stisku. Vlevo dole je malé obdélníkové zapuštěné tlačítko "erase" a má funkci mazání. Po jeho stisku si lze šipkou nahoru vybrat zda jeden soubor, nebo všechny v adresáři a potvrdit, dále znovu šipkou nahoru na "spustit vymazání", než se po dalším potvrzení ozve "vymazání ukončeno". Vstup do ozvučeného menu přístroje zajistíme delším přidržením entru až se ozve zapípání a hláška "nastavení souborů". Menu je celkem přehledné, jen některé výrazy nejsou přeloženy a nastavení času není plně ozvučeno. Pohybujeme se v něm pomocí šipek a vybrané nastavení potvrdíme "entrem".
Pro připojení k počítači je třeba mít v nastavení diktafonu nastaveno u položky "nastavení USB" mód "nastaveno přípoj USB".
Po připojení diktafonu k počítači se ozve PC přípoj, to je třeba ještě na diktafonu potvrdit, aby se stal diktafon v počítači viditelný jako další disk.
Pro přepnutí diktafonu na paměťovou kartu je třeba v menu vybrat"nastavení přístroje", "zvolit paměť",micro SD karta a potvrdit. Což diktafon oznámí "Zvolena micro SD karta". Na této kartě si diktafon vytváří stejné složky jako na vnitřní paměti. tedy složky MUSIC, PODCAST, RECORDER, s podadresáři FOLDER_A, FOLDER_B, FOLDER_C, FOLDER_D, FOLDER_E A SYSTEM. Soubory, které jsou nakopírovány jinde, diktafon nenajde. Nelze tedy přehrávat soubory jinde vytvořené, pokud nejsou v těchto adresářích.

Při prvním zapnutí přístroje, nebo když byly delší dobu vyjmuty (vybity) baterie se ozve požadavek na nastavení času. Stačí stisk enter. Pro správu souborů a časová nastavení je lépe čas nastavit. Toto není sice ozvučeno, ale dá se odpočítat. První položkou jsou hodiny. šipkou dolů (nahoru - nastavování nemá "doraz" na nule a jde dokola), dojdeme až na dva krátké tóny a jsme na nule. Šipkou nahoru odpočítáme hodiny, šipkou vpravo přejdeme na minuty, opět najdeme dvěmi krátkými pípnutími nulu a odpočítáme minuty. Šipkou vpravo na měsíce, další dny a nakonec rok, kdy se odpočítává od data firmware (výroby) tedy zatím nejspíš rok 2009,nebo 2010. Nakonec potvrdíme enter.

Zapnutí ozvučení. Pokud diktafon v menu nemluví může být ozvučení vypnuté.
Přidržíme středové tlačítko (enter).
Šipkou třikrát dolů.
šipkou vpravo.
Pětkrát šipkou dolů.
Dvakrát šipka vpravo.
Šipkou dolů a potvrdit enter.
Pokud nespěcháte, někdy stačí vyndat na hodinu baterie a po zapnutí nabídku ozvučení potvrdit.

Podrobný návod ke stažení (PDF formát)
počet stažení:

Nejen záznamník DM-550 si můžete zapůjčit v půjčovnách SONS.
Zpět.