Nastavení nahrávacích předvoleb (scén)

   Přidržíme tlačítko enter.
Šipkou dolů na menu nahrávky.
Dále si nastavíme vhodnou citlivost mikrofonu pro předpokládanou scénu..
Například pro vzdálený zdroj zvuku se doporučuje Zoom. Maximální citlivost a při kolísání hlasitosti automatická úroveň.
Pokud chceme omezit hluk, nastavíme filtr Low Cut.
Pro vynechání mezer v nahrávce nastavíme automatické spouštění VCVA. Zde je třeba odzkoušet optimální citlivost mikrofonu, aby nahrával to co požadujeme.
Lze také nastavit časově řízené nahrávání.
Dále si najedeme šipkou dolů na "Nastavit nahrávací scénu".
Šipkou vpravo na "nahrávací úsek", a znovu šipkou vpravo na požadovaný modus, či předvolbu, kterou vybíráme šipkou dolů.
Vybrané entrem potvrdíme.
Šipkou dolů a potvrdíme nahrávací scénu, kterou si můžeme po vyjetí z menu před nahráváním rychle vybírat přidržením tlačítka scene (vpravo pod displejem).

Obdobně si můžeme přednastavit i scény pro poslech v menu přehrávání.

Zpět.