Pro orientaci v čase můžeme využít

Mnoho časových funkcí nabízí Multifunkční všepřehrávač Eltrinex A1.

Čas a mnoho dalšího může oznamovat Mluvík.

  Nově lze koupit v prodejnách Tyflopomůcek česky mluvící budík, který po stisku celoplošného tlačítka v horní části oznámí i teplotu.
Lze nastavit automatické hlášení času a teploty každou hodinu, mezi 7 až 21 hodinou. Buzení je buď melodijí , pípáním nebo kukačkou.
První nastavení je vhodné provézt s vidícím, protože synboly na displeji nejsou ozvučeny.
Hlasitost lze ztlumit přelepením otvorů od reproduktoru průhlednou izolepou.
Více na stránkách Tyflopomůcek.

   Protože na trhu nebyly cenově dostupné česky mluvící hodiny/budík, zakoupil jsem rúzné mobilní telefony s funkcí mluvící hodiny a otestoval z pohledu nevidomého. A ikdyž to vždy neskloňuje správně, je hlášení času přirozeným ženským hlasem dobře srozumitelné. Další výhodou je, pokud se bude telefon používat i na volání, možnost automatické synchronizace času.
Nevýhodou aktivní SIM je, že se telefon výce vybíjí ověřováním dostupnosti sítě a je nutné za to platit dle vybraného tarifu.
To lze snadno obejít vložením neaktivní SIM karty, bez které je telefon i jen jako hodiny nevunkční.
Prodlouží se tak doba, kdy je třeba "telefonní hodiny" dobít.(Podle stavu baterie, několik dní až týdnů). Lze i ponechat připojenou nabíječku, po nabití baterie má jen nepatrnou spotřebu.
Možnost přivolat pomoc telefonem využívaným jen jako hodiny/budík, zůstává (přes číslo 112(.
Číselná klávesnice umožňuje velmi rychlé nastavení času i u budíku, který se spustí nejprve vibrací a následnou hláškou i při vypnutém telefonu. Vypínání ale nemá smysl, když se telefon používá hlavně jako mluvící hodiny a budík.
Některé modely řeknou čas delším přidržením tlačítka * (levé dolní). U modelů kde * spouští rádio, lze nastavit v menu tak, že stačí jeden stisk pravé horní tlačítko u displeje a pak stisknout levé horní a telefon okamžitě oznámí čas. Než se vrátí na úvodní obrazovku, stačí jen opakovaně mačkat levé horní tlačítko.

Pokud Vám nevadí menší hlasitost a potřebujete hodinky na ruku, využijete, podobně jednoduché, česky mluvící hodinky.
Nově si můžete v Tyflopomůckách objednat česky mluvící hodinky.

Hmatové hodinky neruší okolí, ale jejich cena je přes dva tisíce a ne každému vyhovují.

Co by měli umět česky mluvící hodinky?

zvuková ukázka hodin- budíku od Ing Žaži.
Kontakt na Ing. Žažu.

Stopky, časovač s hodinami v němčině.
Anglicky mluvící budík, hodiny, ve tvaru jablka.
Na trhu je mnoho nejčastěji anglicky, či německy mluvících ukazatelů času v cenách kolem 500 kč.
Zvuk německy mluvících hodinek.
Německy mluvící hodinky koupíte za 299,- kč.
Plně vybavené v Tyflopomůckách.
Zvuk anglicky mluvících hodinek.

Hodinky anglicky mluvící dle výběru i se záznamníkem na 10 sekund.

Rádiem řízené hodinky jdou nejpřesněji.
Mluví anglicky, ženským hlasem.

Kvalitní s výdrží lithiové baterie až 7 let byli polsky mluvící hodinky.
Polsky mluvící hodinky.
Mají nastavitelné dvojí buzení a 12 vyzváněcích melodií.
Malá ukázka tónů pro buzení.

Německy mluvící budík- hodiny Talking.
Zaujme tloušťkou jeden centimetr a velikostí 7 krát 10 centimetrů.
Ukázka německy mluvícího budíku.
Popis budíku.

Anglicky mluvící budík
Manuály na -T.cz

Oblíbené jsou také česky mluvící multifunkční hodiny - přívěšek.
Hlášení času.
Hlášení data.
Hodinky- přívěšek podrobně.
Interaktivní dětské hodiny a budík.

Další možnosti hlášení času a využití budíku nabízejí ozvučené mobilní telefony.
U telefonů se systémy Simbian se po stisku funkčního tlačítka a po té 9 ozve.
Hlášení času a data u mobilů s programem PST.

Svými vlastnostmi může zaujmout radiem řízený budík.
Kromě velkého displeje nabízí po stisku tlačítka pro hlasovou funkci, hlášení německým hlasem čas, teplotu v rozmezí 0 až 50 stupňu Celzia, nebo Farenhaita a vlhkost v procentech.
Hlášení času, teploty a vlhkosti nelze oddělit.
Při nastavovacích funkcích budík mluví pouze částečně.
Při nastavování odečtu času - něco jako minutník - řekne funkci, ale nastavované hodnoty je třeba si pamatovat - 10, 20, 30, 40, 50, 60 a 90 minut.
Při nastavování času buzení řekne opět funkci nastavení alarmu, funkci hodin a minut, ale pro nastavení hodin a minut jsou dvě tlačítka. Jedním se přidávají hodiny či minuty, druhým se ubírají hodiny či minuty a tady nemluví a tak je třeba si posledně nastavený čas pamatovat.
Budík má posuvný přepínač - tři polohy - pro nastavení různých časových pásem - poloha prvá -1 pro země Irsko, Británie, Island atd., poloha druhá plus pro země Česko, slovensko, Německo, Itálie atd., Poloha +1 pro země Rumunsko, Řecko, Finsko atd.
A ještě obsahuje dvoupolohový posuvný přepínač - nastavení letního a zimního času.
Zvuková ukázka.
Koupit bylo možné v prodejně Tyflopomůcek.

Zpět na úvodní stránku.