Hodinky česky mluvící BF watch H52-44

Náramkové hodinky s funkcí hlasového oznámení aktuálního času.
Hodinky umožňují bez zrakové kontroly zjistit aktuální čas, nastavit čas jiný, nastavit čas buzení, akusticky ověřit zapnutí, vypnutí budíku, na buzení Vybrat kukačku, melodii, pípání, nastavit automatické hlášení času každou hodinu. A to v režimu 24, kdy hlásí ve dne i v noci každou hodinu, nebo 15, kdy hlásí od 7 00 do 21 00.

Popis a nastavení.
Hodinky jsou klasické digitální v elegantním černém provedení. Čtyři podélná tlačítka jsou umístěna blízko uchycení řemínku z boku hodinek a díky tomu, že nevyčnívají, nehrozí nechtěné stisknutí jinak dobře hmatných tlačítek.
Hodinky nasaďte na ruku kovovou částí směrem k ruce a kovovou sponou směrem nahoru, tedy od těla. Tím bude zajištěna správná orientace hodinek pro následné ovládání dle níže uvedeného popisu.
Upevnění hodinek proveďte klasicky protažením pásku sponou a zajištěním.

Nastavení hodinek:
1) Nastavení hodin:
Stiskněte tlačítko vpravo dole, (čas na displeji začne blikat). Pomocí horního levého tlačítka pro nastavení hodin a dolního levého tlačítka pro nastavení minut, nastavte aktuální čas. Řiďte se mluveným slovem.
Další stisk pravého dolního tlačítka je nastavení budíku.
Pokud nic dalšího nechcete nastavovat, stačí stisknout dvakrát pravé dolní tlačítko. Případně vyčkat 6 sekund na pípnutí, které oznámí přepnutí zpět do základního módu.

2) Nastavení budíku:
Je další stisk levého dolního tlačítka hned po nastavení hodin, nebo dvě stisknutí pravého dolního tlačítka ze základního módu. (na displeji se zobrazuje „AL“).
Nastavení hodin a budíku lze před nastavením i po nastavení ihned kontrolovat stiskem pravého horního tlačítka pro oznamování času.
Pokud chcete nastavit čas buzení, proveďte to pomocí horního a dolního tlačítka na levé straně hodinek. Nastavení je stejné jako u nastavení hodin a minut.
Nechcete-li nastavovat čas buzení, stiskněte pouze tlačítko vpravo dole.
(případně vyčkejte 6 sekund na pípnutí, které oznámí přepnutí do základního módu).

3) Po dalším stisku tlačítka vpravo dole, je možné zapnout, nebo vypnout budík stisknutím tlačítka vlevo dole.
Zobrazuje-li se symbol budíku, což je oznámeno po stisku tlačítka pípnutím, je aktivováno buzení. Jeli po stisku tlačítka ticho, je buzení vypnuto. (Každý stisk to periodicky přepíná. Pro ověření správného stisku, je vhodné zopakovat pípnutí a ticho po stisku tlačítka.

4) Automatické hlášení času každou hodinu:
Nastavuje se levým horním tlačítkem na stejné pozici menu, kdy se zapíná, nebo vypíná budík.
Standartní pípnutí je vypnuto, jedno vyšší pípnutí je hlášení času každou hodinu po celý den, dvě vyšší pípnutí, nastavuje hlášení času od 7 00 do 21 hodin.
Opět se to periodicky každým stiskem tlačítka opakuje.
Nastavení ukončíte stiskem tlačítka vpravo dole.
Všechny stisky tlačítek je třeba provádět Do 6 sekund, jinak se hodinky přepnou do základního módu, což je signalizováno pípnutím, které je stejné jako potvrzení.
Tuto vlastnost je možné využít, když se v nastavování ztratíte, pak můžete projít menu od začátku, dle návodu.

5) Nastavení zvuku buzení:

Opakovaný stisk levého dolního tlačítka v základním módukukačku, melodii, nebo pípání,. U kukačky přidává aktuální čas, u ostatních se ozve čas až po půl minutě, kdy se zvuk buzení ukončí.
Buzení se může ukončit dříve stiskem libovolného tlačítka.
Při stisku hlášení času, se buzení po 10 minutách opakuje.

Hodinky na displeji umožňují nastavení režimu 12, nebo 24 stisknutím tlačítka vlevo nahoře. Hlasové oznámení je ale stále 24 hodinové, aby nedošlo k záměně odpoledních a dopoledních hodin, což je na displeji zobrazováno písmeny AM, nebo PM, jak je to obvyklé u digitálních hodin.
Txt návod.

Koupit možno v prodejně Tyflopomůcek.

Zpět na časomíry.

Zpět na úvodní stránku.